Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2021/22:1713 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fr.o.m. 2022 uppmärksamma Astrid Lindgrens verk och gärning med en särskild märkesdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få nutida författare har påverkat det svenska folket, ja, hela världen, som Astrid Lindgren. Hennes verk hade 2018 översatts till 104 språk och bara under år 2010 såldes runt 145 miljoner böcker författade av henne.

Astrid Lindgrens författarskap har blivit ett kulturarv, med ett persongalleri och tankegods som såväl stora som små refererar till och citerar från, både i Sverige och andra delar av världen. Hon räds inte det svåra och mörka, utan förmedlar ett starkt rättvisepatos med djup empati och solidaritet med samhällets svagaste. Hon står upp för alla människors lika värde och förmedlar goda, allmängiltiga värderingar med varm humor och osvikligt hjärta. Kanske är det därför hon har blivit så uppskattad i vitt skilda kulturkretsar runt vår jord.

I rollen som samhällsdebattör har Astrid Lindgren varit en kraftfull opinionsbildare, med samhällsförändrande effekter som vi idag ser för självklara. Hon engagerade sig exempelvis djupt för barns rättigheter. Mycket av dagens svenska djurskyddslagstiftning härrör sig från hennes påtryckningar.

Efter författarens bortgång inrättade Sveriges regering Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), världens största pris inom barn- och ungdomslitteraturgenren, jämför-bart med Nobelpriset, ett pris Astrid Lindgren själv aldrig fick.

Astrid Lindgren har som person, författare och opinionsbildare påverkat sin omvärld på ett sätt som överträffar de flesta samtida svenska medborgare. Hennes popularitet håller i sig generation efter generation. Därför borde Astrid Lindgren uppmärksammas med en egen dag, förslagsvis på hennes födelsedag den 14 november.

Jag hemställer därför att riksdagen ger tillkänna sin mening att inrätta en märkesdag då Astrid Lindgrens verk och gärning uppmärksammas på ett särskilt sätt.

Gudrun Brunegård (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)