Inrättande av en polishögskola i Skåne

Motion 2006/07:Ju278 av Anders Hansson m.fl. (m)

av Anders Hansson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av en polishögskola i Skåne.

Motivering

Öresundsbron, fyra stora hamnar, närheten till storstaden Köpenhamn – Skåne är inkörsporten till kontinenten och övriga Europa. Kontakterna är täta med våra stora grannländer i söder, bl.a. Tyskland och Polen. Öresundsintegrationen gör att Skåneregionen växer så att det knakar. Sammanlagt ca 1,2 miljoner människor bor idag i Skåne. Med den ökande tillväxten och expansionen samt med Skånes utsatta geografiska läge följer tyvärr en ökad brottslighet. En utbredd ungdomsbrottslighet, kriminella uppgörelser, våld, misshandel, rån m.m. är sorgligt nog inte ovanligt längre. En mycket stor del av den narkotika som polis och tullmyndighet årligen beslagtar, beslagtas i Skåne. Narkotikan har i de flesta fall varit ämnad för vidare distribution i vårt land.

Inrättandet av en polishögskola i Skåne vore mycket klokt. Självfallet är det klokt att placera en högskola i en region där en stor del av Sveriges invånare faktiskt bor, men det ger även möjligheter utbildningsmässigt sett. Skånepolisen har idag en mycket bred kompetens genom att under en lång tid ha arbetat mot den omfattande och mångfacetterade brottslighet som finns i regionen. Genom inrättandet av en polishögskola i Skåne skulle denna kompetens föras vidare till de nya poliserna och därmed skulle gamla erfarenheter blandas med nya idéer och brottsbekämpningen bli mer effektiv. Aspiranterna skulle få en omfattande utbildning inom de olika brottsområden som återfinns i regionen, vilket skulle vara till stort gagn för dem i deras framtida yrkesutövning. Det goda samarbetet mellan Polismyndigheten i Skåne och övriga myndigheter som Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen m.fl. som i dag finns, skulle vara väldigt fördelaktigt i utbildningen av framtidens poliser. Ytterligare fördelar som talar för en polishögskola i Skåne är regionens väl utbyggda infrastruktur samt möjligheten till internationellt samarbete och utbyte av information med grannländer på kontinenten. Närheten till universitetet i Lund och Campus Helsingborg, högskolorna i Kristianstad och Malmö gör att teoretisk utbildning och intressanta föreläsningar kan inhämtas på nära håll och tillhandahållas av ytterst kompetent personal. De praktiska delarna av utbildningen kan med fördel genomföras på de lokala polisstationer runt om i Skåne som tacksamt skulle ta emot aspiranter och dela med sig av sina erfarenheter.

Polisaspiranterna på en skånsk polishögskola skulle med bakgrund av det ovan sagda kunna ges en mycket god grundutbildning, som de kommer att ha stor användning av i sitt fortsatta verksamma yrkesliv.

Stockholm den 27 oktober 2006

Anders Hansson (m)

Peter Danielsson (m)

Inge Garstedt (m)

Christine Jönsson (m)

Olof Lavesson (m)

Göran Montan (m)

Sven Yngve Persson (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Margareta Pålsson (m)

Mats Sander (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Hans Wallmark (m)

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)