Inresevisum för hiv/aids-sjuka

Motion 2013/14:U214 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länder som nekar hiv/aids-smittade inresevisum.

Motivering

Enligt European Aids Treatment Group har 74 länder i världen idag någon form av restriktioner vad gäller att släppa in personer som är smittade av hiv eller aids över sina gränser. Av dessa nekar 12 länder hiv/aids-sjuka tillträde helt och hållet. I de flesta fall anges folkhälsan och kostnader kring behandling av smittade som anledning. Förutom att det är djupt diskriminerande att peka ut vissa människor och neka dem tillträde till ett specifikt land så stigmatiseras även sjukdomen i de länder där de smittade hängs ut.

Sverige bör se över möjligheten att vidta åtgärder i syfte att påverka andra nationer att upphöra med sådan diskriminerande lagstiftning som medför att personer som bär på hiv- eller aids-smitta nekas inresevisum.

Stockholm den 16 september 2013

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)