Insatser mot barnsexturism

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd)

av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnsexturism ska skrivas in som ett prioriterat brott i svenska polisens sambandsmäns uppdragsbeskrivning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en möjlighet till anmälan av misstänkt barnsexturism ska inrättas vid de svenska ambassader och konsulat där behovet finns.

Motivering

Barnsexturism bör bekämpas kraftfullt och på många plan. Ofta handlar det om resenärer som reser till ekonomiskt fattigare länder och där cyniskt utnyttjar och kränker barn. Det finns många gånger samband mellan människohandel för sexuella ändamål och barnpornografibrott. Det är därför angeläget att se till helheten och arbeta mot barnsexhandelns alla delar. Sverige är delvis beroende av information från andra länder och samarbetet mellan länder är givetvis viktigt på detta område, men det finns också mycket som Sverige kan göra för egen del för att antalet brott och brottsoffer ska minska.

Svenska polisens sambandsmän har en viktig roll i arbetet mot barnsexturism där svenskar är inblandade. De fungerar också som en länk till svensk polis och övriga berörda instanser i Sverige när det gäller att överföra information. Barnsexturism bör vara prioriterat för polisens sambandsmän som finns där denna brottslighet förekommer.

Tips från allmänheten är många gånger en förutsättning för att svensk polis ska kunna agera när svenskar är misstänkta förövare utomlands. I Thailand har den svenska polisen genom sin sambandsman tillsammans med den svenska ambassaden i Bangkok inrättat en särskild telefonlinje för anmälningar. Det är viktigt att det på alla svenska ambassader och konsulat där behovet finns, i samarbete med svensk polis, görs lätt att anmäla misstänkt barnsexturism. Information om att denna möjlighet finns bör också spridas.

Stockholm den 7 oktober 2008

Solveig Hellquist (fp)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Eva Olofsson (v)

Margareta B Kjellin (m)

Rosita Runegrund (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)