Inte gratis att överklaga

Motion 2021/22:427 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en rimlig kostnad kan tillföras den som överklagar ett bygglovsärende som ligger inom gällande detaljplan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver bygga. Det är allt från bostäder till infrastruktur, badhus och idrotts­anläggningar. Kommunerna kämpar med detaljplaner för att ligga steget före och planera för framtiden. Oavsett var i landet vi befinner oss hör vi vittnesmål om hur lång process det är att få bygga, och oavsett om det ligger inom den ram detaljplanen avger är det ändå svårigheter att få komma till skott. Överklagandena duggar tätt och fördyrar och försenar projekt som gör att människor står utan boende i ett läge när bostäder måste fram eller gör att anläggningen eller skolan, äldreboendet eller ishallen blir onödigt mycket dyrare. Överklaganden kan leda till segdragna tvister, extremt förlängd hand­läggningstid eller väntan på avgörande, vilket i sin tur leder till högre kostnader för skattebetalarna när de ska betala kommunal verksamhet, längre väntetider och högre kostnader för bostäder och försvårad möjlighet att driva företag när planeringen går i stå. Att överklaga kostar idag ingenting. Det gör att instrumentet används till okynnes. När ett byggprojekt ligger helt inom linje för detaljplan och godkänts för start bör det inte kunna överklagas med mindre än att det ger en kostnad för den som önskar överklaga. Det finns inget positivt i att låta överklaga och förlänga frågan ”bara för att” samtidigt som det skapar en ohemul mängd arbete för rättsväsendet. Det är med anledning av detta hög tid att se över rimligheten i att kunna överklaga utan ekonomisk kostnad.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)