Integration och samhällsgemenskap

Motion 2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3405

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Integration och samhällsgemenskap

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Bli en del av samhällsgemenskapen

Tillsätt en integrationsberedning

Asyltiden

Aktivitet istället för passivitet

Första tiden i Sverige

Boendesituationen central för integrationen

Ägarlägenheter

Hyrköp

Åtgärder för tryggare bostadsområde

Inför ett flexibelt etableringsprogram

Bättre svenskundervisning med koppling till arbetslivet

Öka integrationen

Reformera försörjningsstödet – inför statlig dagpenning

Låt skolan bli en integrationsmotor

Förbättrad vård och hälsa för nyanlända

Stärk nyanlända kvinnors möjlighet till integrering

Intensifiera arbetet mot hedersrelaterat förtryck

Integrationsuppdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)
Behandlas i betänkande (22)