Integration och samhällsgemenskap

Motion 2021/22:4212 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4212

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Integration och samhällsgemenskap

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Bli en del av samhällsgemenskapen

Tillsätt en integrationsberedning

Asyltiden

Aktivitet istället för passivitet

Första tiden i Sverige

Boendesituationen central för integrationen

Ägarlägenheter

Hyrköp

Åtgärder för tryggare bostadsområde

Inför ett flexibelt etableringsprogram

Bättre svenskundervisning med koppling till arbetslivet

Öka integrationen

Reformera försörjningsstödet – inför statlig dagpenning

Inför matchningsanställningar

Förstärk nystartsjobben

Dubbelt jobbskatteavdrag för utsatta grupper

Reformera etableringsersättningen

Ta bort rätten till kompletterande försörjningsstöd

Individualisera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)
Behandlas i betänkande (22)