Integrationspolitik för allas rätt till arbete

Motion 2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:A349

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Integrationspolitik för allas rätt till arbete

v459

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning och utgångspunkter 4

4 Fattiga och rika i Sverige 4

5 Regeringens politik fördjupar utanförskap 5

6 Allas rätt till arbete 6

6.1 Anställningsstöd för nyanlända 7

6.2 Stärkt arbetsmarknadsläge 7

6.3 Bekämpa diskriminering 8

6.4 Obligatoriska mångfaldsplaner 8

6.5 Avidentifierade ansökningsförfaranden 8

6.6 Obligatoriska kravprofiler 9

6.7 Tvärkulturell kompetens 9

6.8 Anmälan av lediga tjänster till arbetsförmedlingen 9

6.9 Invandrade kvinnors möjligheter 10

6.10 Handledning för integration 11

6.11 A-kassans inträdesregler 12

6.12 Rättegångskostnader
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (16)