Integrationspolitik mot rasism och diskriminering

Motion 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:A270

av Lars Ohly m.fl. (v)

Integrationspolitik mot rasism och diskriminering

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning och utgångspunkter 7

4 Fattiga och rika i Sverige 8

5 Integrationspolitik och generella insatser 9

5.1 Regeringens förslag 9

5.2 De första åren 10

6 Allas rätt till arbete 12

6.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 13

6.2 Rättvis rekryteringsprocess 14

6.3 Invandrade kvinnors utestängning och underordning 15

6.4 Handledning för integration 16

6.5 A-kassans inträdesregler 16

6.6 Rättegångskostnader vid diskriminering 17

7 Allas rätt till bostad 17

7.1 Boendesegregation 18

7.2 Makten över boendet 19

7.3 Boendeplaneringsprogram 19

7.4 Kommunala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (55)