Integritet

Motion 2005/06:K371 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
[1]

Exempelvis Tvångsmedelkommitténs betänkande Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet, SOU 1984:54 s. 42.

[2]

Stig Strömholm SvJT 1971 s. 695.

[3]

Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m., SOU 2005:38 s. 135.

[4]

dir. 2004:51.

[5]

Pär Ström, Manifest -04 för integritet.

[6]

Med hemliga tvångsmedel menas exempelvis hemlig teleavlyssning samt tele- och kameraövervakning.

[7]

PKU-registret är en så kallad biobank där blodprov från spädbarn födda efter år 1975 lagras.

[8]

Detta regleras i databaslagen men är högaktuellt vad gäller det föreslagna datalagringsdirektivet.

[9]

Omröstning skedde den 27 september 2005.

[10]

Det sista förslaget från kommissionen innebar att uppgifter om sms och telefontrafik skall sparas i ett år medan uppgifter om Internetanvändning skall sparas i sex månader.

[11]

DN, 26 september 2005

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)