Internationell konferens

Motion 2013/14:U277 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen uppdrar åt myndigheten Forum för levande historia att hålla en internationell konferens i syfte att uppmärksamma de kristna minoriteternas situation och framtid i Mellanöstern och Nordafrika.

Motivering

I Mellanöstern lever många olika folkgrupper. De kristna minoriteterna som tillhör ursprungsbefolkningen finns utspridda i flera av Mellanösterns länder och deras fortlevnad i området är hotad. Deras utsatthet har genom åren varierat, men på senare år har våldet mot kristna minoriteter såsom syrianer, armenier, kaldéer, assyrier, mandéer och kopter med flera intensifierats. Förutom det sekteristiska våldet som pågår har många islamistiska terrororganisationer börjat rensa ut den kristna befolkningen med hjälp av våld.

Den arabiska våren som skulle leda till en demokratisk utveckling och frihet har snarare lett till politisk instabilitet i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Bristen på demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter kvarstår alltjämt och de kristna fortsätter att vara utsatta.

I en situation där kaos och oordning råder till följd av extrema gruppers ökade inflytande drabbas minoriteterna. I Egypten deltog ett stort antal kristna i demonstrationerna under ”den arabiska våren” som fick Mubaraks regim i Egypten på fall. Under Muslimska brödraskapets ledning i Egypten såväl som efter att militären tagit över makten upplevde dock de kristna kopterna ökad förföljelse och våld. Många ser därmed ingen annan lösning än att lämna landet.

Det som sker i Egypten nu har likheter med det som skedde i Irak efter Saddam Husseins fall. Från Irak flydde över en miljon kristna under de tio år som följde efter kriget och landet började tömmas på sin kristna urbefolkning.

I det pågående inbördeskriget i Syrien har över 100 000 människor hittills rapporterats dödade, nära två miljoner människor är på flykt i angränsande länder och över fyra miljoner har blivit internflyktingar. I skuggan av inbördeskriget mördas kristna invånare, kyrkoledare kidnappas, kyrkor bombas eller sätts i brand, kulturskatter stjäls eller förstörs, kvinnor våldtas och många ställs inför ultimatumet att konvertera eller dödas. Liksom i andra krigsdrabbade länder i Mellanöstern väljer även många kristna från Syrien som har möjlighet att lämna landet. Kriget har även påverkat läget i Libanon, där bombattentat har dödat hundratals och tusentals har skadats.

Sverige bör i högre grad uppmärksamma de utmaningar som de kristna i Mellanöstern står inför inom ramen för våra bilaterala relationer och genom EU. FN, Arabförbundet, och Assembly of Christians är andra viktiga aktörer som Sverige bör föra dialog med för att uppnå resultat. Sverige kan vara ännu mer pådrivande i det internationella arbetet för att öka tolerans och respekt för olika trosinriktningar och arbeta för fred, demokrati och rättsstatsbildning.

Ansvar och skydd av den kristna befolkningen i dessa länder måste utkrävas. Det är hög tid att Sverige iklär sig rollen att föra denna utsatta grupps talan. Även EU bör få ett större inflytande i sitt utrikespolitiska arbete att initiera försoning mellan folk och mellan stater.

I Sverige bör regeringen uppdra åt myndigheten Forum för levande historia att anordna en internationell sammankomst i Stockholm för att uppmärksamma de kristna minoriteternas situation och framtid i Mellanöstern och Nordafrika. Detta i syfte att öka toleransen mellan kulturer, religioner och folkgrupper.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)