Internationell solidaritet

Motion 2015/16:2163 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om internationell solidaritet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Internationell solidaritet är att bry sig. Vi ser med fasa och oro hur terror och krig driver människor på flykt, hur fattigdom och förtryck ökar i vår omvärld. Vi ser hur den globala uppvärmningen och miljökatastrofer drabbar allt fler människor. Alla folks frihet – hela världens fred. Med det budskapet kämpar vi för människovärdet.  Att minska de ekonomiska klyftorna och verka för en hållbar och rättvis global utveckling är vårt mål. Hoten kan bara mötas i samarbete och solidaritet. FN behöver stärkas och få en mer framskjutande roll i det internationella arbetet. Sverige kan göra mycket mer för att driva frågan om internationell solidaritet. Det kan handla om att vi ställer krav på de varor och tjänster som upphandlas och köps. Att i alla sammanhang fråga sig om det är etiskt och moraliskt rätt.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)