Internationella evenemang i Sverige

Motion 2009/10:N226 av Berit Andnor m.fl. (s)

av Berit Andnor m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för att få stora internationella evenemang till Sverige.

Motivering

Besöksnäringen med olika evenemang och upplevelser har idag stor betydelse för samhällsekonomin. Reklam, hotellnätter, restaurangbesök, handel och transporter i samband med stora och små arrangemang skapar sysselsättning och skatteintäkter till stat och kommuner.

Besöksnäringen i Sverige har stora utvecklingsmöjligheter. Inte minst fjällvärlden och vinterturismen har mycket att erbjuda. I Jämtlands län anordnas ett stort antal alpina tävlingar och andra vintersporttävlingar. Det handlar om världscup och världsmästerskap med många tävlande, funktionärer, medier och besökare. I Östersund och Åre finns de naturliga förutsättningarna i form av snö och is för att genomföra ett vinter-OS samt en erkänt god förmåga att arrangera och genomföra stora idrottsevenemang. Möjligheterna är goda att skapa ett konkurrenskraftigt OS-koncept.

Kommunerna och det lokala näringslivet i Jämtlands län har satsat stora resurser för att kunna möjliggöra att få och genomföra stora vintersportevenemang. Det lokala engagemanget är avgörande för att få anordna evenemang. Samtidigt är det angeläget att staten på olika sätt stödjer de orter som har förutsättningar att anordna stora evenemang. Det gäller både idrottsevenemang och andra evenemang inom exempelvis kultur och underhållning.

Evenemangen är viktiga inte bara för den ort eller den region som får anordna dem utan även för Sverige som land. En nationell strategi för att få stora internationella evenemang till Sverige behöver därför utvecklas.

Stockholm den 28 september 2009

Berit Andnor (s)

Marie Nordén (s)

Stefan Wikén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)