Internationella evenemang

Motion 2009/10:N311 av Désirée Liljevall (s)

av Désirée Liljevall (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationella evenemang.

Motivering

Internationella evenemang är mycket större än den enskilda konferensen, konserten eller turneringen. Sverige har bra förutsättningar att vara värd för större evenemang men riskerar samtidigt att tappa mark och bli frånsprunget av andra länder. Därför behövs en strategi för genomförandet av stora internationella evenemang inom idrott och kultur samt för större konferenser och liknande. Den bör tas fram i samarbete med idrottsrörelsen, kulturlivet och besöksnäringens organisationer.

Det är viktigt att granska förutsättningarna för diverse lämpliga internationella evenemang, kanske till och med ett OS, i Sverige. Intresset i närings- och idrottsliv ska undersökas och när förutsättningarna finns ska ett förslag till ansökan tas fram.

Regeringen har trots löften i regeringsförklaringen 2006 fortfarande inte levererat några konkreta förslag för att stärka evenemangslandet Sverige. Staten – i samarbete med kommuner, föreningar och företag – måste ta ett ökat ansvar för att locka evenemang till Sverige. Dessa kan skapa jobb och intäkter för såväl företag som staten samtidigt som de stärker den positiva bilden av Sverige.

Regeringen bör samordna och fokusera resurserna kraftigt för bästa genomslag, till exempel genom att utlysa ett idrottsår, ett mötesår och ett kulturår. Syftet skulle då vara att fokusera på att arrangera ett flertal internationella evenemang när det gäller idrott, möten och när det gäller kultur under respektive år. Resurser ska användas till att i större utsträckning dra fördel av universitetens och högskolornas internationella nätverk och möjligheter att arrangera internationella forskarkonferenser och liknande.

Stockholm den 1 oktober 2009

Désirée Liljevall (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)