Internationellt centrum för filmskapande

Motion 2013/14:Kr271 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett fjärde internationellt centrum för filmskapande verksamhet på Gotland.

Motivering

På Gotland finns det, idag, tre olika internationella konstnärscentrum – Baltic Art Center (BAC), Visby International Centre for Composers (VICC) och Baltic Centre for Writers and Translators (ÖFÖC). Alla tre centrumbildningar har bildats för att bedriva internationell kulturverksamhet med bland annat residensverksamhet. Dessa centrum följer upp samtida tonsättare, författare och konstnärer och har genom sitt arbete lyckats bli internationellt erkända.

Placeringen på Gotland har också visat sig vara välvalt och lyckat då Gotland erbjuder speciella förhållanden för konstnärlig utövning. Inspiration hämtas från lugnet och Gotlands speciella förutsättningar med natur och kultur.

På Gotland har det under senare år med hjälp av ideella krafter, region Gotland och privata investerare byggts upp ett center som handlar om Ingmar Bergmans liv och gärning. Sommaren 2013 nyinvigdes Bergmancenter på Fårö. Arvet efter Bergman är uppdelat i två olika stiftelser och i Bergmancenter. Två av dessa är verksamma på Fårö och Gotland. Bergmanstiftelsen har residensverksamhet för olika kulturella genrer.

På Gotland gör BAC, VICC och ÖFÖC ett fantastiskt arbete som berikar inte bara Gotland utan också den samtida kulturen både nationellt och internationellt. Men det saknas ett fjärde centrum med inriktning på filmskapande. Med den grund som finns på Fårö och Gotland i och med Bergmans arv så skulle det kunna inrättas ett fjärde internationellt centrum för just filmskapande verksamhet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)