Internprissättningen vid nyttjande av statsflygplanen

Motion 2016/17:1016 av Göran Pettersson (M)

av Göran Pettersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över internprissättningen gällande Regeringskansliets ersättning till Försvarsmakten vid nyttjande av statsflygplanen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statsflyget har som uppgift att transportera Sveriges högsta civila och militära ledning samt kungafamiljen. Försvarsmakten har tre flygplan till förfogande för att klara uppgiften. Flygning med statsflyget är reglerat i statsflygförordningen (1999:1354).

När statschefen eller den högsta civila ledningen är beställare ska Försvarsmakten ta ut avgifter för flygning med statsflyget med högst 10 800 kr per flygtimme. Beställaren har skyldighet att ta betalt av passagerare vars resa inte är en statlig tjänsteresa.

Vid internprissättning inom staten är det viktigt att kostnaderna redovisas på ett sådant sätt att olika verksamheters resursförbrukning tydliggörs och att nyttjande verksamhet har ekonomiska incitament för att vara sparsamma med statens medel. Av den anledningen bör ersättningen till Försvarsmakten vid nyttjande av statsflygplanen täcka Försvarsmaktens hela kostnad för transporten.

Göran Pettersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)