Investeringsstöd för byggande av hyresrätter

Motion 2007/08:C291 av Agneta Lundberg och Jasenko Omanovic (s)

av Agneta Lundberg och Jasenko Omanovic (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över investeringsstödet för byggande av hyresrätter.

Motivering

Idag byggs på många ställen bostadsrätter. Det är bra, men behovet av hyresrätter är stort. Alla kan inte köpa en bostadsrätt. Tillgång till alternativ i boendet är viktigt.

Staten bör därför återinföra investeringsstöd till byggande av hyresrätter.

Många bostäder i trevåningshus, både hyresrätter och även bostadsrätter, är inte tillgängliga för vissa äldre på grund av att de saknar hiss. I dessa hus bor idag många äldre som i en förlängning på grund av detta inte kan åldras i sina lägenheter. Det är angeläget att staten återinför hissbidraget så att dessa bostäder kan få en höjd standard med ökad tillgänglighet.

Stockholm den 26 september 2007

Agneta Lundberg (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)