Isbrytning i Vänern

Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om isbrytning samt vikten av lika konkurrens mellan hamnarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänern är EU:s största insjö och stora delar av vårt land omges av hav. Det gör att sjöfarten är en viktig del i vårt samhälle. Enligt organisationen Svensk Sjöfart låg den totala godshanteringen i svenska hamnar på 171 miljoner ton år 2016. Sammanlagt arbetar 100000 personer i hela sjöfartsklustret som skeppsmäklare, i hamnar, administration, finansiering, landanställd rederipersonal m.fl.

För Värmlands del är sjöfarten oerhört viktig för industrin och vår konkurrenskraft. I länet finns flertalet internationellt ägda industrier som är beroende av en fungerande Vänersjöfart. Det är bra att regeringen tidigare beslutat om satsningar på nya slussar. Men fler utmaningar kvarstår, bland annat isbrytningen i våra sjöar och hav när nu vintern är i antågande.

Sjöfartsverket ansvarar idag för isbrytning i Göta älv samt i huvudfarleden i Vänern. Från huvudfarleden in till hamnen är det dock varje hamns ansvar att sköta isbrytningen. Problemet är att sträckan eller området där respektive hamn ansvarar för isbrytningen varierar väldigt. Detta gäller inte bara Vänerhamn utan alla hamnar runt om i landet.

För att ta några exempel handlar det för Karlstads del om 10nm (nautisk mil). För Kristinehamns hamn är det 7nm och för Lidköping 2nm. Då sträckorna varierar väldigt mellan alla Sveriges hamnar är detta något som påverkar konkurrenskraften mellan hamnarna. Vissa har kostnader på flera miljoner och en del i stort sett inga kostnader alls. Om alla hamnarna hade lika långa sträckor och staten ansvarade för övriga områden skulle konkurrenskraften hamnarna emellan likställas.


För att hela Sverige ska kunna leva bör regeringen se över frågan och genom sin styrning av Sjöfartsverket främja en konkurrens på lika villkor genom mer likställt ansvarstagande för isbrytningen i våra sjöar och hav.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)