IT-frågor

Motion 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)
Sammanfattning

I dagens informationssamhälle är IT-användandet ett medel att skapa en ny välfärd i ett framtida samhälle som kännetecknas av att alla garanteras en god utbildning, av småföretagande och nyföretagande som skapar sysselsättning och tillväxt i hela landet, av att samhället blir tillgängligare för alla och av att medborgarna känner större delaktighet.

Detta förutsätter att staten har beredskap att hantera informationstekniken på ett sätt som inte hotar eller begränsar positiva utvecklingsmöjligheter.

I denna motion lyfter Centerpartiet fram ett antal frågor som det är nöd­vän­digt att ta ställning till för att Sveriges stora investeringar i informa­tionstekniken också skall kunna generera sysselsättning och tillväxt.

En grundförutsättning är att informationstekniken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (50)