IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning

En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om:

Tillväxt

Tillgänglighet

Integritet

Säkerhet

Användbarhet

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 IT för förändring 5

5 Liberal IT-politik 6

5.1 Global kommunikation 6

5.2 Fokus på innehåll och användning i stället för teknik 7

6 IT och tillväxt 7

6.1 Förändrade regelverk 7

6.1.1 E-handel 7

6.1.2 Digitala signaturer 8

6.1.3 Kryptering 8

6.1.4 Elektronisk offentlig upphandling 9

6.2 Infrastruktur för kommunikation 9

6.2.1 Goda exempel 9

6.3 Införandet av 3 G-tekniken 9

6.4 Konkurrensövervakning 10

6.4.1 Konkurrensverket som övervakare 10

6.4.2 Konkurrens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (24)