Jakt och skytte som friskvård

Motion 2019/20:1811 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att även jakt och skytte får del av friskvårdsförmånen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Friskvård är viktigt och friskvårdsbidraget är ett skattefritt sätt för arbetsgivaren att stötta sina anställda och sina medarbetares friskvårdsaktiviteter.

Friskvård handlar mycket om både fysisk och psykisk hälsa och både jakt och skytte uppfyller dessa krav.

Idag är friskvården väldigt inskränkt då ofta bara det man gör på ett gym eller idrottsanläggning räknas som friskvård tex styrketräning, tennis, fotboll, innebandy och vissa avslappningsövningar men nu senast har man också godkänt golf och ridning vilket även borde öppna upp för jakt och skytte som friskvård.

När nu golf och ridning uppfyller kraven borde också jakt och skytte kunna räknas som  friskvård. Både jakt och skytte ger både fysisk- och mentalträning, där en jägare både får gå långa sträckor och ofta i mycket krävande terräng och många skyttegrenar kräver både fysik och psykisk träning för att lyckas. Jakt och skytte är också en sysselsättning i nära harmoni med naturen och som ger mycket frisk luft och man är ute från tidig morgon till sent på kvällen. Därutöver kan det förekomma både kvälls och nattpass.

Sportskyttet kräver hård fysisk träning, god kondition och en hög koncentrations förmåga och en hög mental träning för att lyckas. 

Det är ju märkligt att bara de träningar som oftast bedrivs i träningslokaler eller på gym ska räknas som friskvård. Här behöver regeringen göra ett större omtag för att pröva vilka fler aktiviteter och träningar som borde få ta del av friskvårdsförmånen.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)