Jakt och viltvård

Motion 2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3429

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Jakt och viltvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att lägga fram en ny jaktlag med tydlig systematik och moderna bestämmelser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska återfå ansvaret för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medlen ur Viltvårdsfonden endast ska användas för jakt- och viltvårdsfrämjande insatser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)