Jämlik färdtjänst

Motion 2021/22:1294 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagen om färdtjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt färdtjänstlagen (Lag 1997:736 om färdtjänst) beviljas tillstånd till färdtjänst för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För blinda kan resande med kollektivtrafiken vara oerhört svårt och i vissa fall vara rent av farligt. Region Stockholm har nekat en blind man, färdtjänst, ett beslut som överklagats och där förvaltningsrätten gett Region Stockholm rätt trotts lagens tydliga skrivningar. Högsta förvaltningsdomstolen har inte gett prövningstillstånd i ärendet. Synsakades riksförbund uppger att de känner till ett antal liknande ärenden med samma utgång.

Vi ser med oro på denna utveckling som riskerar att begränsa mängder av människors rörelsefrihet runt om i landet. Många blinda och synskadade kommer utan färdtjänsttillstånd inte kunna ta sig till arbete, studier eller i vissa fall överhuvudtaget lämna sin bostad. Därför bör regeringen se över lagstiftningen med syfte att stärka rätten till färdtjänst.

Johanna Haraldsson (S)

Carina Ödebrink (S)

Diana Laitinen Carlsson (S)

Marianne Fundahn (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)