Jämställ löner för sommarjobb mellan arbetsgivare

Motion 2017/18:635 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sommarjobb för ungdomar som anordnas av offentliga arbetsgivare ska följa gällande avtal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att få in en fot på arbetsmarknaden redan när man går i skolan är en värdefull erfarenhet för kommande yrkesliv och inte minst ett ekonomiskt tillskott under studietiden.

Kommunals rekommendationer för löner för kommuners eller landstings sommarjobb 2016 var för 16–17 åringar minst 69 kronor/timme och för 18–19 åringar minst 84kronor/timme. Lönenivåerna varierar dock kraftigt mellan kommunerna och landstingen.

I en jämförelse rekommenderar Handels för butiker med kollektivavtal med Svensk Handel sommaren 2017 81,46–83,93 kr för 16–17-åringar och 123,10–125,02 kr för 18–19-åringar. Branschorganisationens Visitas (för besöksnäringen) hängavtal ligger på 80,82–89,23 kr för 15–17-åringar och 93,49–101,90 kr för 18–19-åringar.

Det innebär att sommarjobb som offentliga arbetsgivare anordnar kan ge lägre lön än sommarjobb hos arbetsgivare som har kollektivavtal/hängavtal på nivåer som dessutom ett fackförbund rekommenderar!

Vi behöver många företag och verksamheter som tar ansvar för att unga människor får prova på olika yrken och olika slags jobb – det rimliga vore att offentliga och privata arbetsgivare då jämställs i kraven på lönesättning. Det kan knappast vara en god introduktion till arbetslivet att lära sig att vissa får ge lägre löner än andra, under kollektivavtalsenliga nivåer. Något som alltid krävs i andra sammanhang, till exempel i offentlig upphandling om än med varierande framgång.

Antingen bör de offentliga arbetsgivarna höja sommarjobbens löner till avtalsenliga nivåer eller så bör privata arbetsgivares löner till ungdomar sänkas i arbetsgivaravgiften till samma lönenivåer som de offentliga betalar. Det mest rimliga är att även det offentliga går före i att använda befintliga avtal. Detta bör regeringen ges tillkänna.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)