Jämställdhet och diskriminering

Motion 2021/22:4210 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4210

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Jämställdhet och diskriminering

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta åtgärder för att fler pojkar ska klara skolgången och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvinnors hälsa och vård och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av flera åtgärder för att säkerställa en trygg förlossnings- och eftervård och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (66)
Behandlas i betänkande (28)