Jämställdhetsbonusen

Motion 2012/13:Sf385 av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD)

av Erik Almqvist och Per Ramhorn (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen.

Motivering

I en undersökning gjord av Demoskop i november 2009 framkommer det att 84 % är mot en lagstiftning gällande uttag av föräldrapenningen. Siffran är än högre bland dem som själva är i barnafödande ålder. Egentligen är det ganska självklart att motståndet är så starkt. De allra flesta familjer och föräldrar upplever sannolikt att man själv vet bäst hur den egna familjens behov och förutsättningar ser ut. Pekpinnar och ekonomisk styrning från staten uppfattas rimligen som en form av missriktad vänsterextrem statlig paternalism.

Trots detta har alliansregeringen infört en s.k. jämställdhetsbonus, vilket är ett verktyg för att, genom statlig omfördelning, styra hur svenska föräldrar fördelar tiden med sina barn. Ju mer föräldrarnas tid spenderas med barnen i enlighet med statens önskemål, desto mer pengar får man tillbaka av staten. De som inte kan eller vill fördela tiden med sina barn så som staten önskar bestraffas genom lägre ersättning samtidigt som dessa genom skatt bekostar den extra ersättningsbonus som betalas ut till familjer som staten anser har en korrekt tidsfördelning med sina barn.

Staten ska inte detaljstyra hur svenska småbarnsföräldrar fördelar tiden med sina barn och jämställdhetsbonusen ska därför avskaffas.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)