Jämställdhetspolitik

Motion 2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Vad är jämställdhet? 3

4 Kvinnornas Sverige 3

4.1 Arbete 3

4.2 Inkomst 4

4.3 Företagande 5

4.4 Inflytande 6

4.5 Familj och fritid 7

4.6 Hälsa 8

4.7 Frihet och frid 9

4.8 Sverige: Föregångsland eller experimentverkstad? 11

5 Moderata utgångspunkter för jämställdhetspolitiken 12

6 Moderata förslag för en jämställd politik 13

6.1 Att kunna leva på sin lön 13

6.2 Att kunna påverka sitt arbete 14

6.3 Att hinna med och räcka till 15

6.4 Att vara frisk 16

6.5 Att vara trygg och respekterad 17

7 Områden dit politiken inte når 18

8 Det internationella arbetet 19

9 Hoppet för framtiden 21

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)