Jämställt företagande

Motion 2020/21:1799 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett jämställt företagande är positivt ur såväl ett tillväxt- som rättviseperspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vinster i välfärden har stor betydelse för att bidra till jämställt företagande och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utvärdera regeringens jämställdhetsmål nummer 2 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Välfärdssektorn är ett område där många företag drivs av kvinnor. Inom vård och omsorg handlar det om 62 procent medan motsvarande andel för utbildningsföretag är drygt 50 procent. Båda dessa branscher är också verksamheter med huvudsakligen kvinnor anställda. 80 procent inom vård och omsorg samt 74 procent inom utbildning[1]. Branscherna har också det gemensamt att de huvudsakligen drivs av det offentliga. Enligt en undersökning som det fackliga Vårdförbundet gjorde för något år sedan ville var fjärde av deras medlemmar i åldern 30–49 år starta eget. Skälen för det var bland annat viljan att utveckla vården, önskan att rå sig själv och att få större frihet. Att öka kvinnors företagande är en strategisk tillväxtfråga. Det är därför viktigt att regeringen arbetar systematiskt med denna fråga.

Regeringen som kallar sig ”feministisk” har antagit sex jämställdhetsmål. Ett av målen (nummer två) lyder ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag som kan växa och generera inkomst”. Detta borde vara en ren självklarhet men det är märkligt nog något som den ”feministiska regeringen” också motarbetar genom att inte bekänna färg i den viktiga frågan om huruvida det ska införas vinstbegränsningar för välfärdsföretag. Det är inte att agera jämställt och det får så klart konsekvenser för landets tillväxt och entreprenörskap. Att frågan om vinster i välfärden har betydelse konstaterades bland annat i GEM-rapporten 2018 där det framkom att:

Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor. Precis som 2014 har nedgången föregåtts av en diskussion om vinster och företagande i den s.k. välfärdssektorn (vård, skola, omsorg) i samband med Reepalu-utredningen.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att det är viktigt att öka kvinnors företagande ur såväl ett rättvise- som tillväxtperspektiv. Att det ska vara tillåtet att göra vinst i välfärdsföretag samt att regeringens jämställdhetsmål nummer två ska utvärderas. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 


[1] https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Branscher/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)