Järnvägen Borås-Göteborg

Motion 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)

av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en satsning på att anlägga dubbelspår över hela sträckan Borås–Göteborg, med anslutning till Landvetter flygplats, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En av de största pendlingsströmmarna i Sverige går mellan Göteborg och Borås. Tyvärr är järnvägen mellan dessa två städer av låg standard och enkelspårig. Därför initierade den moderatledda alliansregeringen en järnvägssatsning på etappen Mölnlycke–Bollebygd som en start på dubbelspår över hela sträckan Borås–Göteborg, samt anslutning till Landvetter flygplats. Detta skulle medföra efterlängtade minskningar av restider och resekostnader.

Tyvärr har Trafikverket i sina planer för transportsystemet 2018–2029 utelämnat satsningen på Mölnlycke–Bollebygd. Detta är ett stort misstag som riskerar att slå hårt mot Södra Älvsborg. För att jobb och företagsamhet ska växa krävs en effektiv infrastruktur. Arbetspendlingen mellan Borås och Göteborg är som sagt stor. Om vi inte kan konkurrera med andra delar av Sverige kommer det leda till negativa spiraler av utflyttningar och minskade skatteintäkter samt sämre välfärd som följd.

Det är välkommet att Trafikverket vill satsa på kostnadseffektiva tåg med högsta hastigheter på 250 kilometer i timmen. Men om hela Sverige ska leva så måste en av landets största pendlingsrelationer i form av Göteborg–Borås prioriteras. Därför bör satsningar på sträckan Borås–Göteborg övervägas.

Jan Ericson (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)