Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera orter längs Europaväg 4 i södra Sverige saknar idag järnvägsförbindelse. Det har gjorts några utredningar och däribland även utredningar som betalats av kommunerna. En ny järnvägssträckning längst E4:an som förbinder Helsingborg med Jönköping och då ger orterna Örkelljunga, Markaryd, Ljungby och Värnamo bättre och betydligt snabbare förbindelse med Helsingborg och förhoppningsvis även Danmark, är något som efterfrågas och som även skulle kunna avlasta dagens sträckning från Lund och norrut. Nya järnvägsförbindelser tar ofta lång tid att planera, så att ta med denna sträckning i framtida planer för utbyggnad borde vara prioriterat ur ett samhällsperspektiv.

Mikael Eskilandersson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)