Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2018/19:563 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att Sverige skall vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomin krävs goda förutsättningar för attraktiva godstransporter och personresor på järnväg. Potentialen för samhället med bättre underhållen och utbyggd järnvägsinfrastruktur är stor. Trots det saknar flera orter längs Europaväg4 i södra Sverige idag järnvägsförbindelse.

Det innebär att för att ta sig från orterna runt Jönköping och ner mot Helsingborg och vidare mot kontinenten måste man ta långa och tidskrävande omvägar med tåg eller ha möjlighet att åka bil.

Det har gjorts några utredningar och däribland även utredningar som betalts av kommunerna. En ny järnvägssträckning längs E4:an som förbinder Helsingborg med Jönköping ger orterna Örkelljunga, Markaryd, Ljungby, Värnamo och Vaggeryd samt kransorterna bättre och betydligt snabbare förbindelse med Helsingborg och förhoppningsvis även Danmark. Detta är något som efterfrågas och som även skulle kunna avlasta dagens sträckning från Lund och norrut. Nya järnvägsförbindelser tar ofta lång tid att planera så att ta med denna sträckning i framtida planer för utbyggnad borde vara prioriterat ur ett samhällsperspektiv.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)