Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo

Motion 2017/18:1275 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader. Det är därför viktigt med en god infrastruktur mellan länderna som underlättar för transporter av gods och för pendlande mellan länderna. Särskilt viktiga är förbindelserna mellan Göteborg, Bohuslän och Oslo. Detta eftersom den största hamnen i Norge är just Göteborgs hamn. Det finns i dag en järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo. Denna järnväg kan spela en mycket betydande roll för regionens framtid och för pendlandet och handeln mellan Göteborg och Oslo. I dag är fortfarande betydande delar av den 25 mil långa järnvägssträckan mellan Göteborg och Oslo enkelspårig.

Betydelsen och inverkan av en god infrastruktur och järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och vidare ned till kontinenten underskattas. Det finns ett stort intresse från Norge att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Göteborg. Den norska regeringen tillsatte exempelvis en utredning för några år sedan för att få fram realistiska förslag för en förbättring av järnvägssträckan. Man har även tidigare visat intresse för att vara beredd att ansvara för delar av ekonomin.

Med anledning av ovanstående finns det all anledning att göra en översyn för att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)