Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn

Motion 2018/19:970 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag pendlar 28000 personer över gränsen till Norge. Det är mer än dubbelt så många som pendlar mellan Malmö och Köpenhamn.

Järnväg mellan Göteborg och Oslo skulle korta restiden och gynna båda städernas tillväxt enormt. Vägen över Bohuslän idag är vägen ut i världen för Norge; över Svinesundsbron går dagligen 12500 lastbilar med gods för att skeppas ut ifrån Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn, eller fortsätta med lastbil längs vägarna.

Ett viktigt skäl att satsa på tåg är att det är klimatvänligt. Även jämfört med biogas är ett tågs klimatpåverkan närmast obefintlig. Transporterna på väg mellan Oslo och Göteborg ger i dag utsläpp som skulle nästintill elimineras om möjlighet till transport på räls fanns. Därtill är vägen E6 en ytterst olycksdrabbad vägsträcka med många okontrollerade utländska tunga fordon samt med mycket farligt gods.

Det finns en tillväxt i Osloregionen som är en av världens högsta och som förutspås fortsatt vara det. Norge är icke att förglömma ett av världens absolut rikaste länder. Att tillföra möjligheten att bygga samman denna tillväxtregion med Fyrstadsområdet, Göteborg och Köpenhamn ger företagarna en större rekryteringsmöjlighet, en förbättrad och mer attraktiv utbildningsregion, skattebasen skulle växa i området och Sveriges BNP skulle påverkas i stark positiv riktning. 


Så låt oss se över möjligheten till en snabb, smidig och seriös järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen , Göteborg och Köpenhamn för människornas, välfärdens och klimatets skull.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)