Jordbruket – modernäringen

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3426

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Jordbruket – modernäringen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Jordbruket är grunden

Stärk försörjningstryggheten

Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi

Inrätta ett nationellt råd

Lönsamhet och konkurrenskraft

Nationella mål för självförsörjningsgraden behövs

Lika villkor för svenska och europeiska bönder

Hållbar sänkning av drivmedelsskatten

Förändring i beteskravet för kor i lösdrift

Säkra generellt goda företagsvillkor

Främjandeuppdrag till myndigheter

Minskat regelkrångel

Tillsätt en utredning om regelförenklingar

Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser

Ny vägledning för anmälnings- och tillståndsprövning

Färre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)
Behandlas i betänkande (14)