Kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2021/22:2912 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunismen och nationalsocialismen är två likställda ideologier vad gäller orsakat lidande i världshistorien och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur information om kommunismens brott mot mänskligheten skulle kunna ges i skolan till eleverna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en statlig upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten skulle kunna se ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunismen och nationalsocialismen är de två ideologier, vilka orsakat mest lidande i världshistorien. Om nazismen har det informerats i skolorna ända sedan andra världskrigets slut och alltsedan dess har det kampanjats och författats informationsskrifter och böcker genom statliga initiativ. Detta informations- och bildningsmaterial har varit och är grundläggande i arbetet mot krafter och organisationer som anammar och hyllar denna mänsklighetens mörka och grymma ideologi och dess gestalter. Vi har alla ett ansvar för att det aldrig får hända igen.

Men om kommunismens likartade brott och folkmord har ingen liknande information och upplysning delgetts eleverna i skolorna. Inte heller har vi sett statliga kampanjer och informationsskrifter kring detta, vilket är lika beklagligt som förvånande. I detta fall har det tillåtits att få hända igen, men varför?

Det finns idag en mängd litteratur vilken beskriver de oerhörda grymheter som förekommit i kommunismens namn. Flera av dessa är skrivna av före detta kommunister, människor vilka idag tar avstånd från sina tidigare politiska åsikter och som idag strävar efter att upplysa omvärlden om kommunismens brott mot mänskligheten

Mer än 100 000 000 människor har fallit offer för kommunismens grymheter i bland annat Kambodja, Kina, Nordkorea och Sovjetunionen, vilket innebär att kommunismen är den politiska ideologi vilken ansvarar för världshistoriens mest omfattande folkmord och brott mot mänskligheten.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)