Kemikalieinspektionens beaktande av omvärlden

Motion 2016/17:2004 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)

av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen i sina beslut om bekämpningsmedel också måste beakta hur övriga EU-länder agerar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kemikalieinspektionen har ett viktigt ansvar för att granska och godkänna vilka kemiska bekämpningsmedel som ska vara tillåtna i Sverige.

Ibland har man tagit beslut som har medfört eller kan medföra att odlingen i Sverige av t ex våroljeväxter eller lök i praktiken omöjliggörs vilket inneburit eller kan innebära att odlingen flyttar ut från Sverige till länder där samma medel används fast i en betydligt högre grad än i Sverige.

Kemikalieinspektionens agerande leder till nedläggning av svensk odling samtidigt som importen av livsmedel till Sverige ökar från länder där de bekämpningsmedel som Sverige förbjudit används, och då ofta i än högre utsträckning än vad de användes i Sverige, dvs. inga miljövinster har gjorts, tvärtom. Lägg därtill transporter mm så blir miljövinsten ännu mera negativ.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att den bör i Kemikalieinspektionens instruktion skriva in att inspektionen vid sina beslut ska göra en omvärldsanalys om hur andra länder tillämpar sina regelverk och vilka effekter som ensidiga svenska beslut kan få, samt att inspektionen beaktar denna helhet innan man tar slutlig ställning.

Anders Åkesson (C)

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)