Kinas ökande makt

Motion 2021/22:3669 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige måste bli aktivare i kampen mot det kinesiska kommunistpartiets ökande globala makt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I maj 2020 skrev jag tillsammans med parlamentariker från länder i hela västvärlden under ett upprop för Hong Kongs rättigheter. Sedan dess har Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) etablerats i vilket jag också är stolt över att ha varit med från början i Sverige. Båda dessa initiativ bygger på idén om att Kina inte ska ha en särställning i följande av mänskliga rättigheter och att samla demokratiska länder kring ett nytt sätt att se på Kinas agerande i världen.

Kinas styre förtrycker de egna medborgarna, använder de mest integritetskränkande övervakningsteknikerna i världen och attackerar konsekvent demokratiska organisationer och länder för att stärka kommunistpartiets makt i Kina och världen.

Grunden för IPAC är att demokratiska stater måste upprätthålla integriteten i våra politiska system och bevara den fria utväxlingen av idéer. Och att den internationella orden måste vara öppen, fri och baserat på lag som gäller lika för alla. Det är inte revo-lutionerande i Sverige. Men i Kina är den tanken olaglig.

Kina är ett av de största säkerhetshoten mot Sverige trots det långa fysiska avståndet. För hoten är digitala och strukturella först och främst.

Under president Xi Jinping har förtrycket av befolkningen ökat. Rättssystemet är efter dekret av Xi Jinping direkt under kommunistpartiets kontroll. Vem som helst kan enligt lag arresteras i upp till 6 månader utan process eller besked till anhöriga. Arbets- och koncentrationsliknande läger har etablerats för att förtrycka de miljontals muslimer, inte minst uigurerna, som primärt bor i Xinjiangprovinsen. Massarresteringar, tortyr och försvinnanden är vardag. Hong Kongs friheter har trampats på av det kinesiska styret trots garantier om motsatsen. Ingen tillåts kritisera styret. Författare och demokratiförkämpar försvinner eller låses inne i åratal.

Företag som vill in på den kinesiska marknaden måste leva efter styrets vilja och regler. Hollywoodfilm sponsras av kinesiska staten och förblir tysta om Kinas grava missförhållanden när det kommer till mänskliga rättigheter. Kinesiska webbsidor, bloggar och aktörer på sociala medier som kritiserar eller förlöjligar styret stängs ner.

Militärt utmanar Kina alla sina grannar och tar allt större områden av Sydkinesiska havet i besittning.

Detta är verkligheten i ett land som aktivt försöker att bli världens enda stormakt. Kina är ett konkret, starkt och uppenbart hot mot friheter och demokratiska värden samt en lagbaserad världsordning. Det är dags för Sverige att tillsammans med resten av EU bli tydligare i sin kritik av Kina och öka motståndet mot Kinas och kommunistpartiets ökande makt i världen och Europa. Snart kan det vara för sent.

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)