Klargörande av HSL-ansvaret

Motion 2012/13:So366 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klargöra betalningsansvaret för personer som bor i särskilt boende enligt LSS.

Motivering

Hemkommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att betala för hälso- och sjukvård för dem som bor på särskilt boende – även om boendet ligger i en annan kommun. Detta gäller också viss vård som landstinget utför.

När hälso- och sjukvårdslagen (HSL) infördes 1991 fanns inte särskilda boende för dem som tillhör LSS, lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. Lagen refererar därför endast till socialtjänstlagen (SoL). Då LSS infördes 1993 anfördes i förarbetena att dessa bostäder var sådana som ”avses i SoL”. Det innebär att de som blivit placerade i annan kommun än hemkommunen enligt LSS ska hanteras på samma sätt som de som blivit placerade enligt SoL.

Detta står dock inte i lagtexten, vilket har lett till onödiga diskussioner om vem som är betalningsansvarig för hälso- och sjukvården. I slutänden är det den enskilde individen som kommer i kläm. Därför behövs ett klargörande.

Stockholm den 2 oktober 2012

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)