Klassa hämndporr som ett sexualbrott

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

av Ebba Hermansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har nya typer av brott uppstått eller flyttat ut på nätet. Så kallad hämndporr – spridandet av sexuella filmer eller bilder i syfte att hämnas på en person är inget undantag. Idag finns det särskilda hemsidor som har detta syfte som sin hela affärsidé. Privata bilder eller filmer kan ohämmat läggas ut för allmän beskådan tillsammans med namn och adress. Om inte kränkningen att få privata bilder läckta på nätet vore nog så kan också användare kommentera bilderna i minst sagt grova ordalag, vilket blir en ytterligare kränkning.

Sedan 2018 finns en ny lag om olaga integritetsintrång som bland annat fångar upp just hämndporr. Det är onekligen så att hämndporr är ett integritetsintrång, men det går samtidigt inte att blunda för de starka kopplingar hämndporren har till sex och sexualitet, där själva syftet är att kränka en person på basis av dessa två parametrar. Därför borde hämndporr rimligtvis istället klassas som ett sexualbrott. Det skulle ge brottet ett helt annat signalvärde och kan dessutom bidra till att det prioriteras högre hos polisen då sexualbrott ses som allvarligare än förtalsbrott.

Ebba Hermansson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)