Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken

Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:219

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Problembeskrivning

3.1 Konflikter i miljö- och klimatförändringarnas spår

3.1.1 Resursbrist drabbar fattiga hårdare än rika

3.1.2 Klimat- och miljökatastrofer, höjda vattennivåer och ökenspridning

4 Behov av ökat samarbete och klimaträttvisa

4.1 Klimat- och miljöförändringarna ställer nya krav på samarbete

4.2 Bättre resursfördelning, mer jämställdhet och jämlikhet

4.3 Kräv att handelsavtal ska vara miljö- och klimatvänliga

4.4 Ställ klimat- och miljökrav på export- och investeringsinsatser

4.4.1 AP-fondernas klimat- och miljöansvar

4.4.2 EU:s klimatinvesteringar

4.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)