Klimatarbete på statliga flygplatser

Motion 2009/10:T279 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga flygplatser uppmanas till insatser som minskar koldioxidutsläppen och att staten sedan följer upp och uppmärksammar de gjorda klimatförbättringarna.

Motivering

Malmö Airport blev föregångare för andra flygplatser genom att förra hösten sätta upp solfångare som minskar koldioxidförbrukningen och värmer upp vattnet på flygplatsen på ett grönare sätt.

Tillsammans med den pelletsanläggning som redan är i gång blir man nu koldioxidneutral.

Malmö Airport har kommit långt i utvecklingen mot att helt använda sig av förnybara energikällor att allt vatten värms med miljövänligare alternativ. Förhoppningsvis kan andra flygplatser och arbetsplatser följa efter oss, sade Velia Ekström, miljöchef på Malmö Airport, till Skånskan.se.

De håller på att sätta upp en av Nordens största solfångare på ett område av 2 000 kvadratmeter på flygplatsen, bredvid nuvarande pelletsanläggning. Solfångaren består inte av plattor utan av 5 600 runda rör som fångar solstrålarna och använder dem för att värma vattnet på anläggningen. Solcellerna däremot ska omvandla solenergin till elektricitet. Genom denna nya solfångare kan de utvinna en halv megawattimme energi som täcker hela behovet av varmvatten under sommaren. På vintern räknar de också med att ersätta pellets med 20 procent i varmvattenanläggningen, vilket också sparar in på koldioxidutsläppen. Malmö Airport gör en investering på 30 miljoner kronor i den nya solfångaren. Därigenom räknar man med att minska koldioxidutsläppen på flygplatsen med 85 procent jämfört med för två år sedan.

Denna form av miljöarbete borde ske på fler flygplatser. Staten borde sedan även följa upp och uppmärksamma de genomförda satsningarna.

Stockholm den 30 september 2009

Göran Persson i Simrishamn (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Engle (s)

Ronny Olander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)