Klimatinvestering

Motion 2008/09:MJ301 av Åsa Lindestam (s)

av Åsa Lindestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast tar initiativ till att återinföra klimatinvesteringsprogrammen.

Motivering

De lokala investeringsprogrammen och klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) har varit mycket framgångsrika för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Sammantaget beräknas de kommande och pågående klimatinvesteringsprogrammen minska utsläppen av växthusgaser med en och en halv miljon ton årligen.

Därför var det ett stort misstag av den borgerliga regeringen att avbryta klimatinvesteringsprogrammet. Jag vill i stället återinföra, bygga ut och utveckla Klimpprogrammet. Det handlar bland annat om utbyggnad av fjärrvärme, rötning av avfall till biogas, övergång till biobränslen, energieffektivisering och lokal information om klimatfrågan.

Regeringen bör snarast ta ett initiativ till hur detta ska kunna genomföras då resultaten tydligt visar att klimatinvesteringsprogrammens åtgärder verkligen gett resultat.

Stockholm den 30 september 2008

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)