Klimatkrisen

Motion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3277

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Klimatkrisen

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

3.1Rättvist miljöutrymme

3.2Klimaträttvisa

3.3Klimat, klass och kön

3.4Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är hållbar

4Klimatkrisen – det vetenskapliga läget

5Investera i klimatet

5.1Klimatkrisen och utarmningen av biologisk mångfald måste mötas gemensamt

6Pandemin ger oss ett möjlighetsfönster för att möta klimatkrisen

6.1Tvärsektoriella åtgärder

6.1.1Sverige bör anta klimatmål om nollutsläpp senast år 2035

6.1.2Klimatmål bör uppnås genom egna nationella utsläppsminskningar

6.1.3Det nationella målet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (17)