Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:U327

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare

V559

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6

4.1 Rättvist miljöutrymme 6

4.2 Klimaträttvisa 7

4.3 Klimat, klass och kön 7

4.4 Rika påverkar klimatet mer 7

4.5 Fattiga drabbas hårdast 8

4.6 Män har större klimatpåverkan än kvinnor 9

4.6.1 Fakta om mäns större klimatpåverkan 9

4.7 Kvinnor mest utsatta 10

4.7.1 Fakta om kvinnors utsatthet 10

5 Sveriges strategi inför Doha 11

5.1 Klimatförändringarna – det vetenskapliga underlaget inför Doha 11

5.2 Nya klimatmål inför Doha 13

5.3 Sverige måste ta eget ansvar 13

5.4 EU måste höja klimatmålet 14

5.5 Bindande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)