Klimaträttvisa inför klimatmötet i Durban och dess efterföljare

Motion 2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:MJ407

av Lars Ohly m.fl. (V)

Klimaträttvisa inför klimatmötet i Durban och dess efterföljare

V226

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6

4.1 Rättvist miljöutrymme 6

4.2 Klimaträttvisa 7

4.3 Klimat, klass och kön 7

4.4 Rika påverkar klimatet mer 7

4.5 Fattiga drabbas hårdast 8

4.6 Män har större klimatpåverkan än kvinnor 9

4.7 Kvinnor mest utsatta 10

5 Sveriges strategi inför Durban 11

5.1 Klimatförändringarna – det vetenskapliga underlaget inför Durban 11

5.2 Nya klimatmål inför Durban 13

5.3 Sverige måste ta eget ansvar 13

5.4 EU måste höja klimatmålet 14

5.5 Bindande och rättvisa klimatavtal 15

5.6 Klimatfinansiering 15

5.7 Översyn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)