Knarkhandel på nätet

Motion 2009/10:So595 av Hans Wallmark (m)

av Hans Wallmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi i fråga om näthandel med narkotika, falska mediciner och steroider.

Motivering

Narkotikan finner ständigt nya vägar in i vårt land. Glädjande kan tullen rapportera om stora beslag, bland annat vid Öresundsbron. Det är dock inte tillräckligt då knarket har så många fler leveranskanaler.

I växande utsträckning sker handel via Internet, många gånger tillsammans med eller vid sidan av andra preparat som falska mediciner eller steroider. Det som uppfattas som lättare droger kan många gånger vara inkörsport till tyngre och svårare.

Näthandel öppnar för försäljning med leveranser från ett land där ett preparat är lagligt eller straffen låga med liten risk för brottslingarna att råka ut för polis. Nätsidor tas fram för en svensk publik och affärerna kan göras upp här medan själva drogerna kommer med post från ett annat EU-land.

Därför finns stora behov av samordning och koordinering. Ifall ett preparat narkotikaklassas i ett EU-land är det viktigt att så också sker i de andra för att förhindra näthandel. Det är också av stor betydelse att länder efterlever sina egna beslut. Falska mediciner och steroider tas inte alltid på lika stort allvar och ses inte som den inkörsport de kan vara till annan droghandel. Trots förbud kan sådan handel ske tämligen öppet och utan fara för myndighetsingripanden. Det kan handla om falska mediciner som i bästa fall saknar effekt och som i sämsta fall innehåller skadliga och farliga substanser. Här finns steroider som kan vara tillåtna i ett annat EU-land och som med hjälp av svenska hemsidor saluförs här.

Från svensk sida kan mycket göras inom EU. Det handlar om koordinering genom att tillsammans få fler preparat narkotikaklassade. Det gäller också att alla stater följer upp med åtgärder mot de droger man säger sig vilja bekämpa.

Därför kan det behöva utformas en nationell strategi för arbetet på att bekämpa narkotikahandel, falska mediciner och steroider på Internet. En sådan nationell hållning bör sedan förankras och förverkligas i en EU-strategi.

Stockholm den 1 oktober 2009

Hans Wallmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)