Kommunal musik- och kulturskola för alla barn och ungdomar

Motion 2013/14:Kr291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kommunernas möjligheter att erbjuda musik- och kulturskola med hög kvalitet till låga eller inga avgifter.

Motivering

Musik och andra former av kulturell verksamhet har mycket stor betydelse för barns och ungdomars utveckling och livskvalitet. Ingen ska behöva avstå från att delta i musikskolan/kulturskolan på grund av en hög avgift. Även låga avgifter kan vara ett hinder för barn att själva utöva musik eller andra kulturformer och därmed bidra till ökad segregation i samhället.

Det är viktigt att statsbidragen till kommunerna utformas så att barns och ungas möjlighet att delta i musikskolans/kulturskolans verksamhet underlättas och segregation motarbetas. Därför behöver detta ses över.

Stockholm den 3 oktober 2013

Kurt Kvarnström (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)