Kommunal upphandling och Agenda 21

Motion 2000/01:Fi807 av Harald Nordlund (fp)

av Harald Nordlund (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunal upphandling och Agenda 21.
Motivering
Det globala och de lokala besluten att anta handlingsplanen i Agenda 21
innebär att man globalt och lokalt politiskt förbundit sig att ta ett
ekonomiskt ansvar som inkluderar socialt ansvar och miljöansvar.
De regler som idag gäller för kommunal upphandling motverkar
genomförandet av åtagandena i Agenda 21, eftersom varken sociala
konsekvenser eller miljökonsekvenser och miljökostnader får tas med som
kriterier när kommunal upphandling sker.
Stramt företagsekonomiska kalkyler visar att det blir billigare att importera
varor från länder med billig arbetskraft - som inte har det sociala skyddsnät
som omger anställda på vår arbetsmarknad och som heller inte har utvecklat
den miljömedvetenhet som de senaste åren vuxit sig allt starkare i Sverige -
och därför kan offerera lägre priser.
EU har varit medfinansiär i ett antal projekt som bl.a. stimulerat
lokalproducerade produkter, social utveckling mm. Frågan om hur vi skall
kunna följa direktiven i handlingsplanen i Agenda 21 vid kommunal
upphandling, och stimulera en humanekologisk tillväxt som motverkar social
utslagning och miljöförstöring, är en nationalekonomisk och politisk fråga
som måste klaras ut inom EU.

Stockholm den 5 oktober 2000
Harald Nordlund (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)