om kommunala bostadstillägg, m. m.

Motion 1987/88:Sf320 av Alf Svensson (c)

av Alf Svensson (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:Sf320

av Alf Svensson (c)
om kommunala bostadstillägg, m. m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So261 hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om statsbidrag till
kommunalt bostadstillägg i enlighet med motionen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anhörigvård.

Stockholm den 21 januari 1988

Alf Svensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)