Kommunala lotterier

Motion 2011/12:Kr302 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommuner att anordna egna kommunala lotterier.

Motivering

I dag krävs tillstånd för att anordna lotterier, och endast föreningar kan få sådant tillstånd.

Kommunerna har ofta ont om resurser för projekt som inte är helt nödvändiga och ligger lite vid sidan av kärnverksamheten, men som ändå är önskvärda. Möjligheten för en kommun att anordna egna kommunala lotterier för något specifikt ändamål borde övervägas.

Stockholm den 29 september 2011

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)